Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten.

Actieve filters: Genesis 37

Preekschets Genesis 37:2

B. Gijsbertsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Genesis 37:2 Achtste zondag na Pinksteren Dit is de geschiedenis van Jakob. Schriftlezing: Genesis 37:2-11 Het eigene van de zondag Een zondag in de zomer. Liturgische aanwijzingen Naast Genesis 37 ka...

Broeder

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De aanduiding 'broeder'/'zuster' heeft niet alleen een archaïsche, maar ook een weeïge, zoetsappige klank. Grote groepen mensen zijn er bepaald niet op gesteld om aldus aange...

Verdriet, huilen, droefheid, rouw

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Verdriet en rouw zijn onderdeel van elke cultuur en elke generatie. De manier waarop verdriet wordt geuit en de redenen waarom mensen verdriet hebben verschillen wel sterk pe...

Kindermoment Weg ermee!

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

5e zondag van de herfst Genesis 37:12-28 We vervolgen deze week het lezen van het Genesis-alternatief met de verhalen over Jozef. Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte. Het verha...

De rol van Ruben in Genesis 37

R. Oosting |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Analyse van een complexe bijbelse geschiedenis Dit onderzoek is onderdeel van het NWO-project Bridging Data and Tradition: The Hebrew Bible as a Linguistic Corpus and as a Literary Composition. In 198...

Jozef volgens de oude rabbijnen

A. Houtman |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Het kleurrijke verhaal van Jozef waarover collega Klaas Spronk in de vorige blog vertelde, was vanzelfsprekend ook populair in de joodse uitlegtraditie. Het verhaal maakt deel uit van de aartsvadercyc...

Het veelkleurige verhaal van Jozef

K. Spronk |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Op het Oecumenisch leesrooster staan in het najaar van 2016 als alternatief een aantal lezingen over Jakob en Jozef. Van 16 oktober tot 20 november staat de Jozefcyclus centraal. Er wordt voorgesteld ...

Jozef als voorloper van Christus?

M.A. van Willigen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Volgens het Oude Testament wordt Jozef – na veel ellende – onderkoning van Egypte. Deze blog laat zien hoe Ambrosius van Milaan (337-397) dit verhaal uitlegde in een preek. Zijn preek is typerend voor...