Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Genesis 4

Preekschets Hebreeën 11:4

M.A. van der Burg-Los |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Hebreeën 11:4 Quasimodo geniti Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige - God zelf liet ...

Preekschets Genesis 4:9a

H.C. de Reus |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Genesis 4:9a Derde zondag na Pinksteren Toen vroeg de Heer: ‘Waar is Abel, je broer?’ Schriftlezing: Genesis 4:1-16 Het eigene van de zondag Het leven van de mens als man en zijn ‘helper die tegenover...

Gebed, bidden, smeken, verhoren

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bidden' is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest veree...

HIJ begon!

P. van Veldhuizen |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

God en de geweldsspiraal in Genesis 4 Een hedendaagse strafpleiter zou ver kunnen komen met de bewering dat de Eeuwige zich bij herhaling aan uitlokking bezondigt: met de verboden vrucht, met zijn rea...

Genesis 1-11 vanuit Indonesisch perspectief

A.G. Hoekema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Twee gebeurtenissen vormen de aanleiding tot het schrijven van dit artikel. Medio oktober 2011 verscheen in een commentaar op Genesis 11 van de hand van prof.dr. Emanuel Gerrit Singgih en op 6 decembe...

Kindermoment: Broer

W.T.V. Verhoeven |

PreekWijzer |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Bij Genesis 4 Op Kaïn is Abel gericht - de jongste op de oudste. Genesis 4:2b, in een vertaling van Karel Deurloo. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je naar elkaar? Neem iets mee dat bij een klein kind h...

Preekschets Genesis 2:7

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Vierde zondag van Pasen Genesis 2:7 Dan formeert de Ene, God, de –rode– mens van stof uit de –rode– grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de –rode– mens tot levende ziel. (N...

Preekschets Genesis 4 - 2e zondag van Pasen

H.C. Mijnders |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

2e zondag van Pasen De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Genesis 4:4b-5a Schriftlezing: Genesis 4:1-16 Thema: Het is zo ongelijk verdeeld in deze wereld...

Bijbelse dialoog: Kaïn

F. Borger |

PreekWijzer |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Een verhaal bij Genesis 4:1-16 De bewoners van een vergrijsd Frans dorp moeten tot hun leedwezen onder ogen zien dat de leefbaarheid steeds meer in het geding is. Er worden wel kinderen geboren, maar ...