Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: Jakobus 1

2.1. Geboren zondaar

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 2. Wie ben ik? 2.2. Door God serieus genomen Heidelbergse Catechismus Zondag 2 Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: Uit de Wet ...

Preekschets Jakobus 1:12

C. Burger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jakobus 1:12 Achtste zondag na Pinksteren Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Schriftlezing: Jakobus 1:12-18 Het eigene van de zondag De zondagen na Pinksteren lenen zich goed voo...

Preekschets Psalm 50:14,23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 50:14, 23 Tiende zondag na Pinksteren ‘Breng God een dankoffer en doe watje de Allerhoogste belooft.’ ‘Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.’...

Preekschets Matteüs 6:13

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst van h...

Beproeving, verzoeking

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal wordt 'beproeving' regelmatig en 'verzoeking' uitsluitend aan de duivel toegeschreven. Niet altijd wordt tussen beide woorden even duidelijk onderscheid gem...

Gebed, bidden, smeken, verhoren

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Bidden' is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest veree...

Geheim, raad Gods

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik wordt dikwijls over de raad Gods gesproken. Deze uitdrukking heeft de eeuwen door de gemoederen beziggehouden. Dit is verklaarbaar, want dit wo...

Volharding, standvastigheid

J. Overeem |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'volharding' heeft in de geschiedenis van de gereformeerde traditie een grote rol gespeeld. In de Dordtse Leerregels, één van de drie belijdenisgeschriften van de ...

Zonde, goddeloosheid

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'zonde' zoals de Bijbel dat gebruikt, moeten we afschermen tegen een drietal misverstanden: 1. Zonde heeft in onze cultuur vaak een afgeplatte betekenis, bijvoorbee...

Kindermoment: Een mooi schrift

W.T.V. Verhoeven |

PreekWijzer |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Jakobus 1:26 Na Pasen wordt alles weer gewoon. Hoe gaan we v...