Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 42

Preekschets Jesaja 42:3

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 42:3 Negentiende zondag na Pinksteren Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlaspit zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 Het eigen...

Preekschets Marcus 1:11 - Epifanie

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Marcus 1:11 Epifanie Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Schriftlezing: Marcus 1:1-11 Het eigene van de zondag Twee van de drie gebruikelijke epifani...

Preekschets Matteüs 3:14

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 3:14 Eerste zondag na Epifanie ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 Het eigene van de zondag Al in het begin van de derde eeuw viert in...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Jesaja 61:1 Derde zondag na Epifanie ‘De Geest van God, de heer, rust op mij want de heer heeft mij gezalfd.’ Schriftlezingen: Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21 Het eigene van de zondag Op 6 januari van ee...

Preekschets Handelingen 17:23b

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Handelingen 17:23b Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Schriftlezing: Handelingen 17:16-34 Het eigene van de zondag Vandaag lezen wij over Paulus in Athene, bakermat van de w...

Belofte

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De ernst waarmee de Bijbel het nakomen van geloften als dure plicht noemt (bijv. Deut. 23:23; Ps. 50:14) heeft steeds grote invloed gehad op het christelijke denken en handel...

Wil

M. Verduin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De wil van de mens is zijn vermogen zich al denkend op iets toe te leggen, ergens naar te streven, iets te begeren of te bezitten. Zo wordt de wil al of niet tot een daad waa...

Om alle gerechtigheid te vervullen

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 42,1-7(9) en Matteüs 3,13-17 Het begint altijd weer opnieuw. Bij de doop. Niet onze doop, maar de doop van Jezus zelf. Omdat Hij gedoopt is, zich liet dopen, zijn wij gedoopt. In Hem. Gesto...

Opnieuw beginnen

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Marcus 1,1-11 Mariekes moeder heeft iets bijzonders. Elke ochtend bij het opstaan, en elke avond voor het slapen, zegt ze tegen Marieke en haar broertje: ‘Jij bent mijn lieve kind. Ik ben blij met...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Vijfde zondag van de veertigdagentijd Jesaja 53:11 hij neemt hun wandaden op zich.Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht* en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar ver...