Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 53

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets Marcus 1:40

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Marcus 1:40 Derde zondag van Epifaniën Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. ‘O, als u dát wou! U vermag het mij rein te maken!’ Schriftlezingen: Jesaja 53:4; Marcus 1:40-50 Het eigene van de zondag...

Preekschets Jesaja 53:5

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 53:5 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Schriftlezing...

Preekschets 1 Petrus 2:22-23

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Petrus 2:22-23 Jubilate (...) die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem di...

Preekschets Lucas 5:13

D. Boekema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 5:13 Tweede zondag na Epifanie Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein!’ Schriftlezing: Lucas 5:12-16 Het eigene van de zondag In de periode van Epifanie gaat het...

Preekschets Matteüs 27:59 - Stille zaterdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:59 Stille Zaterdag Jozef nam het lichaam Schriftlezingen: Jesaja 53:1-9, Matteüs 27:57-61 Het eigene van Stille Zaterdag Op deze sabbat gedenkt de gemeente dat zij en allen die haar voorgin...

Preekschets Marcus 1:41

E.K. Foppen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Marcus 1:41 Eerste zondag na Epifanie Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ Schriftlezing: Marcus 1:39-45 Het eigene van de zondag In de periode v...

Gezalfde, Christus, Messias

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Bij het woord 'zalf' denken de meeste mensen aan een product van de apotheek, bedoeld voor de huidverzorging. In de Bijbel wordt zalf (of zalfolie) ook gebruikt om mensen te ...

Overleveren, overlevering

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Over 'overlevering' spreken we doorgaans vooral als het gaat om hetgeen werd overgeleverd, dus de traditie. In verband met het christelijk geloof belanden we dan al snel bij ...

Schuld

G.C. Vreugdenhil |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik is 'schuld' een zwaarbeladen term. We belijden dat we als mens en als gelovige schuldig staan voor God, omdat we zijn geboden hebben overtreden...