Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 55

Preekschets Jesaja 55:3

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:3 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Leen mij je oor en kom bij mij, luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Sc...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heere. Schriftlezing: Jesaja 55:6-9 Het eigene van de zondag ...

Preekschets Jesaja 55:13

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:13 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de Heere zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken....

Gedachte, denken, verstand

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de...

Zoeken, vinden

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Zoeken' en 'vinden' zijn in onze taal gebruikelijke woorden. In levensbeschouwelijke zin wordt 'zoeken' gebruikt voor een houding van zich niet vastleggen, niet menen dat me...

De verhalenserie van de Paaswake

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 1,1-2,2, Exodus 14,15-15,1, Jesaja 54,5-14, 55,1-11, Ezechiël 36,16-28 en Lucas 24,1-12 Augustinus noemt de Paaswake ‘de moeder van alle vieringen’. Wij zijn hier samen na de eerste lentev...

De zaaier en het zaad

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 55,6-13 en Matteüs 13,1-9.18-23 ‘En hij sprak tot hen in gelijkenissen’ – in ‘parabolen’ staat er in het Grieks (Mat. 13,3). Jezus begint met een overbekend verhaal, dat over de zaaier. Hij...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger ...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Matteüs 13:3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien (…)’ Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23 Thema: Zaaigoed Het eigene van de zondag Dez...

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Palmzondag Jesaja 40:3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Zondag Pa...