Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

16 resultaten.

Actieve filters: Jesaja 60

Preekschets Johannes 8:12 - Kerst

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Johannes 8:12 Eerste Kerstdag Ik ben het licht voor de wereld. Schriftlezing: Johannes 8:12-20 Het eigene van deze dag Op de eerste kerstdag komen minder gasten dan in de kerstnachtdienst naar de kerk...

Preekschets Matteüs 2:2 - Epifanie

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 2:2 Epifanie ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ Schriftlezing: Mattëus 2:1-12 Het eigene van de zondag ‘Versc...

Preekschets Jesaja 60:4a

H. van Solkema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 60:4a Epifanie Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe. Schriftlezing: Jesaja 60:1-6 Het eigene van de zondag Op de zondag die ligt tussen 2 en 8 januari vieren veel ke...

Kindermoment Wijzen uit het Oosten

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

uit de bijbel Jesaja 60,1-6 Matteüs 2,1-12 De magiërs uit het Oosten zijn op weg gegaan om de koning der Joden te zoeken. Volgens de traditie, waarin de tekst Numeri 24,17 (een ster gaat uit van Jacob...

Koninklijke confrontaties

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘...

Kies voor het leven

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 60:1-11.17-22, Openbaring 7:2-17 en Matteüs 5:1-12 ‘Wees een heilig volk’, zo spreekt Mozes tot het volk Israël aan de oevers van de Jordaan aan het eind van de woestijntocht. Het volk als ...

Reacties op de Messiaanse koning

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12 Ten tijde van het ontstaan van de messiaanse beweging rond Jezus hield men de hoop levend, dat God bevrijdend zou tussenkomen voor zijn volk. Sommigen verwachtten e...

Allerheiligen en Allerzielen

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jesaja 60:1-11.17-22, Openbaring 7:2-4.9-17 en Matteüs 5:1-12 De eerste lezing is genomen uit Jesaja 60. Het is het visioen van de terugkeer van de verbannenen van Israël: ‘Als God ons thuisbrengt...

JHWH zal jullie tot een eeuwig licht zijn

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 60:1-11.17-22 en Matteüs 5:1-12 Met welke woorden spreek je mensen moed in, als heel hun wereld is ingestort en een nieuwe samenleving opgebouwd wordt vanuit de puinhopen van de geschiedeni...

Vreemdelingen zijn de eersten

D. van Leeuwen-Assink, |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Het is duidelijk dat in het Gemeenschappelijk Leesrooster van De Eerste Dag de schriftlezingen op elkaar zijn afgestemd en bij elkaar zij...