Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Joël 2

Droom, visioen

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het visioen speelt in onze westerse cultuur nauwelijks een rol. Het komt hoogstens in moderne (vooral niet-christelijke) spirituele literatuur voor, als een aanduiding van bo...

Kindermoment Herkenning – nu snap ik het!

G. Damen, M. Bommer, M. Houben, E. van Leersum, L. Miedema, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Zesde zondag van Pasen Bij Joël 2, 21-27, Johannes 14,23-29 Uit de bijbel De afscheidswoorden van Jezus zijn voor de leerlingen eerder een raadsel, dan dat ze meteen bemoedigen. Aan deze passage gaat ...

Bemoedigende woorden

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 Het thema ‘belofte en verwachting’ kan men zien als een verbindende schakel tussen de profetenlezing en de evangelie lezing. Het gedeelte uit de profetie van Joël...

Gods Adem ten leven

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2,28-32, Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23 Wind in beweging, adem, geest. Het zijn slechts enkele van de vele betekenissen van het Hebreeuwse woord dat wij meestal met ‘G/geest’ vertale...

Geloof jij het?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2:21-27 en Johannes 14:23-29 geloof het nu maar water uit een droge bron het gele gras, een mooi gazon ik wou dat ik het geloven kon rozen uit een schiet-kanon vijanden samen op het balkon ik...

Geloof wordt werkelijkheid

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Joël 2,28-32 en Johannes 20,19-23 geloven is doen een omhelzing, een zoen geloven is zingen met al je kracht geloven is iets wat je niet verwacht vol geestkracht en vuur gaan mensen hand in hand z...

Gods ogen rusten op ons

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Joël 2,12-19 en Matteüs 6,1-6.16-21 Beide bijbelgedeelten gaan over inkeer met heel je hart. Het gaat niet om uiterlijkheden, maar om het weten dat Gods ogen op ons rusten. De tekst uit Joël spree...

Preekschets Joël 2:1

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De negende zondag van de zomer ‘Blaas de ramshoorn op de Sion, blaas alarm op mijn heilige berg!’ Schriftlezing: Joël 1,2-2,2b Bij deze zondag Wij mensen uit de schaduwen van de gematigde zone beleven...

Preekschets Joël 2:12-13a

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

De tiende zondag van de zomer ‘Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.’ Schriftle...