Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Johannes 17

Preekschets Johannes 17:13

T. Zijlstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De He...

Eenheid, één

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de Bijbel wordt de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, beleden als de ene en de enige God. Hoe breng je dit belijden ter sprake in een cultuur waarin de gedachte ...

Gemeenschap, deel hebben aan

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal speelt de uitdrukking 'gemeenschap der heiligen' een belangrijke rol. De woorden 'gemeenschap' en 'deel hebben aan' zijn aanduidingen van een heel bijzonder...

Kennis, begrip, inzien, onderkennen, verstaan

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de gewone omgangstaal worden de woorden uit deze woordgroep zeer gevarieerd gebruikt. Met 'kennen' kan bedoeld zijn 'weten': Ik ken mijn les goed. Kennen kan betekenen 'on...

Leven

C.G. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal is 'leven' het bestaan van mensen, dieren en planten, zoals het door Gods schepping tot aanzijn is geroepen. De levensadem van de mens is een geschenk van G...

Wereld, kosmos

P.H.R. van Houwelingen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor mensen van de eenentwintigste eeuw is de wereld groter dan ooit. Onder invloed van de moderne communicatiemiddelen hebben we internationaal leren denken, hetgeen zich we...

Eenheid en getuigenis en dienst

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 17,14-26 Deze lezing is onderdeel van het gebed van Jezus voor zijn leerlingen, waarmee Hij de tafelgesprekken met hen, die beginnen in Johannes 13, afsluit. Deze gesprekken bereiden hen ...

Noodweer

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 17,14-26 In de vakantie gaan Mosje en Mirjam een flinke strandwandeling maken, van Kijkduin naar Hoek van Holland en dan met de bus terug. Een paar ouders gaan mee, en nog wat kinderen di...

Wezenzondag

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Johannes 17:1-13 Wezenzondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, blijft een wat ongemakkelijke zondag, tussen servet en tafellaken. De klassieke lezing is uit Johannes 14, het gedeelte waarin Jezus ...

Van wie heb je het?

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Johannes 17:1-13 Caroline kan heel goed zingen. Dat heeft ze van haar moeder. Ze kan zelfs zo goed zingen dat ze meedoet aan Holland’s Got Talent. Ze heeft heel veel geoefend en ze komt zomaar doo...