Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten.

Actieve filters: Johannes 6

Preekschets Spreuken 30:15-16

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 30:15, 16 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren De bloedzuiger heeft twee dochters: geef, geef! Deze drie zijn onverzadelijk, vier zeggen nooit: Het is genoeg: het dodenrijk en de onvruchtbar...

Preekschets Johannes 6:29b - Evangelisatiedienst

A.J. Krol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Johannes 6:29b Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. Schriftlezing: Johannes 6:1-15; 22-29 Het eigene van de zondag Een appellerende evangelisatiedienst, afgestemd op b...

Preekschets Johannes 6:67 - Oudjaar

J.H. Hofman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Johannes 6:67 Gij wilt toch ook niet weggaan? Schriftlezing: Johannes 6:60-71 Het eigene van de dag We kijken terug. We kijken om ons heen: waar zijn ze gebleven? Zullen wij verdergaan? Of ook afhaken...

Preekschets Matteüs 15:33

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 15:33 Laetare De leerlingen antwoordden: ‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Schriftlezing: Matteüs 15:29-39 Het eigene van de zondag Lae...

Preekschets Handelingen 7:35

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Handelingen 7:35 Twaalfde zondag na Pinksteren Déze Mozes... Schriftlezing: Handelingen 7:1-50 Uitleg Handelingen 7 is de verdedigingsrede van Stefanus voor de joodse raad. Het grote kader is dat van ...

Preekschets Marcus 8:2

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 8:2 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten.’ Schriftlezing: Marcus 8:1-9 Het eigene van de...

Preekschets Exodus 19:5

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Exodus 19:5 Laetare Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Schriftlezingen: Exodus 19:1-8a; 24:12-18; 31:18; Johannes 6:1-15 ...

Preekschets Johannes 6:21 - Openbare belijdenis van het geloof

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Johannes 6:21 Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land ... Schriftlezing: Johannes 6:16-21 Het schip De schipper: Het water van de gracht is grijs Als de ogen van de schemering...

Preekschets Johannes 6:11

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Johannes 6:11 Zevende zondag na Pinksteren Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Schriftlezing: Johannes 6:1-15 Het eigene van de zondag Ook...

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het bedanken van iemand lijkt in onze cultuur in vele gevallen alleen iets te maken te hebben met goede omgangsvormen: iemand wordt bedankt (bijv. voor bewezen diensten) omda...