Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

11 resultaten.

Actieve filters: Kolossenzen 1

Preekschets 2 Petrus 3:18 - Bediening van de Heilige Doop

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

2 Petrus 3:18 Wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Schriftlezing: 2 Petrus 3:17-18 Het eigene van de zondag ‘Wij bidden U ook, door Hem uw lieve Zoon, dat Gij...

Preekschets Efeziërs 2:17

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 2:17 Tweede zondag na Pinksteren Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan jullie die veraf en vrede aan wie dichtbij waren. Schriftlezing: Efeziërs 2:11-22 Het eigene van de zondag Het i...

Preekschets Efeziërs 3:10

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Efeziërs 3:10 Derde zondag na Pinksteren ... opdat de veelkleurige wijsheid van God nu door de kerk bekendgemaakt zou worden aan de machten en autoriteiten die in de hemelen zijn. Schriftlezing:Efezië...

Gedachte, denken, verstand

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de...

Een manier van leven

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 1,9-23 Opmerking vooraf: de brief van Paulus aan de Kolossenzen is niet des kinds. Daarom is de keuze voor de kinderen associatief. Associatie: Paulus bidt dat we in wijsheid een manie...

In naam van de liefde

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 1,24-2,5 Associatie: Verkondig het evangelie door te dienen… Bono is popzanger bij U2. Als daar gelegenheid voor is, zou Pride (In the Name of Love) van U2 gedraaid kunnen worden; zie ...

Gefundeerd in de hoop van het evangelie

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 1,9-23 Bevestiging in heilszekerheid. Dat is het doel van dit gedeelte van de Kolossenzenbrief. ‘Hij heeft ons ontrukt aan het gezag van de duisternis en overgebracht naar het Koninkri...

Preekschets Johannes 1:1

J.D.Th. Wassenaar |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 1:1 In het begin was het Woord Schriftlezingen: Johannes 1:1-18; Hebreeën 1:1-18 Het eigene van de zondag De dienst op de zondag na Kerst leent zich goed voor een ‘nabetrachting’ inzake de be...

Preekschets Lucas 2:7

S. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Kerstnacht 'Ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.' Lucas 2:7 Schriftlezing: Lucas 2:1-7 Thema: De eerstgeborene Het eigene van dit moment In de Kerstnacht kantelt Advent naar Kerst. Een g...

Preekschets Kolossenzen 1:20 - Stille zaterdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In...