Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Kolossenzen 2

Preekschets Kolossenzen 2:12 - Bediening van de Heilige Doop

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Heidelbergse Catechismus Zondag 26 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt (Kol. 2:12). Het eigene van de zondag De kerkdienst waarin de heilige doop...

Preekschets Efeziërs 3:16

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Efeziërs 3:16 Achtste zondag na Pinksteren Moge hij u kracht en sterkte schenken door zijn geest. Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 Het eigene van de zondag We vervolgen onze speurtocht naar de werking ...

Doop

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'doop' als aanduiding voor een kerkelijk sacrament maakt deel uit van een hoofdzakelijk binnenkerkelijk taalveld. Daarin markeert ze een centraal moment in het leve...

Steunpalen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 2,6-19 Associatie: Blijf in Hem geworteld en gegrondvest… Verhaal Fleur wordt vroeg wakker. Er is een heleboel lawaai op straat. Ze kijkt naar buiten. Werklieden zijn bezig bomen te pl...

Niet zwichten

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 2,20-3,4 Associatie: Niet zwichten voor de machten van de wereld Er zijn over de hele wereld mensen die dingen willen veranderen die niet goed zijn. Ze laten zich niet bang maken. Ze l...

‘Wanneer Christus, uw leven, verschijnt…’

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Kolossenzen 2,20-3,4 Wat in deze hele brief opvalt is de concentratie op Christus, de christo-centrische gerichtheid. Er is geen ontkomen aan. De hele schepping is ermee gemoeid. In alles is Chris...

Preekschets Kolossenzen 2:9

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Kolossenzen 2:9 In hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Schriftlezing: Kolossenzen 2,1-15 Thema: God is in ons midden Het eigene van de zondag De eerste zondag na Kerst. Zo vol als de Ke...