Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

47 resultaten.

Actieve filters: Lucas 1

Preekschets Lucas 1:54-55

C.W. van den Berg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Derde zondag na Epifanie Lucas 1:54-55 ‘Hij trekt zich het lot van Israël aan, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn ...

Preekschets Lucas 1:45 - Eerste Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:45 Eerste adventszondag Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Schriftlezing: Lucas 1:39-45 Het eigene van de zondag Op deze dag begint een nie...

Preekschets Lucas 1:48-49 - Tweede Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:48-49 Tweede adventszondag Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Schriftlezing: Lucas 1:46-56 Het eigen...

Preekschets Lucas 1:62-63 - Derde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:62-63 Derde adventszondag Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Schriftlezing: Lucas 1:...

Preekschets Lucas 1:68 - Vierde Advent

W.H.T. Moehn |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Lucas 1:68 Vierde adventszondag Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Schriftlezing: Lucas 1:67-80 Uitleg De mensen die getuige geweest zijn va...

Preekschets Lucas 1:39,40

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Lucas 1:39, 40; Psalm 85:11, 12 Eerste zondag na Epifanie Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroe...

Preekschets Lucas 2:21 - Nieuwjaar

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 2:21 Nieuwjaar Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Schri...

Barmhartigheid, erbarmen, ontferming

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal spelen de woorden uit deze woordgroep een grote rol. In de klassiek gereformeerde traditie is het begrip 'barmhartigheid' gekleurd door de Heidelbergse Cate...

Blijdschap, juichen, vreugde

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de dagelijks beoefende geloofstaal komen woorden uit deze woordgroep veelvuldig voor. In prediking, in persoonlijk getuigenis, in lied en lofzegging wordt dikwijls uiting ...

Geest, Heilige Geest

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Van alle christelijke feestdagen is Pinksteren - het feest van de uitstorting van de Heilige Geest - wel het minst bekende en in ieder geval meest onbegrepen feest dat de chr...