Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Lucas 11

Preekschets Spreuken 4:23

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Spreuken 4:23 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Schriftlezing: Spreuken 4:20-27; 15:11-14 Liturgische aanwij...

Overwinnen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofspraktijk van de christen is vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeente getekend als een (wed)strijd. In het kerkelijk spraakgebruik maken we ondersche...

Wijsheid en zicht in economische crisistijd

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 De tekst uit Kronieken opent in vers 7 met een mysterieus tafereel. In de nacht voorafgaande aan de troonsbestijging van Salomo verschijnt God aan he...

Bidden: vrijmoedig en vasthoudend

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 18,20-33 en Lucas 11,1-13 Hoe behoort men te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de teksten voor vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamd...

Heer, leer ons bidden...

K. van den Broeke |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 11,1 (bij Lucas 11,1-13) ‘Wil je ons leren bidden?’ vragen de leerlingen aan Jezus. Een vreemde vraag eigenlijk. Kunnen ze dat dan nog niet? Wat doe jij als je bidt? Hoe doe je dat? Waar doe je ...

De Voedselbank

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 11,1-13 / Lucas 11:1-13 Verhaal Op school hebben de kinderen een les over de Voedselbank. Ze gaan er ook een kijkje nemen hoe dat werkt. Als de kinderen zien hoe de dozen met voedsel klaarge...

Carte blanche

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij 2 Kronieken 1,7-13, Psalm 111 en Lucas 11,1-13 Hoe zouden wij reageren op de vraag die God in 2 Kronieken 1,7 als een carte blanche voorlegt aan Salomo, de aanstaande koning: ‘Wat wil je dat Ik je...

Een profeet op weg

J. Smit |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Lucas 11-14 De hoofdstukken 11-14 van het Lucasevangelie hebben veel weg van een mozaïek. Van dichtbij zie je een willekeurige verzameling kleurrijke steentjes. Neem je wat meer afstand, dan verschijn...

Het Onze Vader op de grens van jodendom en christendom

P. Thomson |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Qua bewoordingen is het Onze Vader een typisch joods gebed. Sterker nog: naar vorm en naar inhoud past het goed in de categorie ‘korte gebeden’ die figureert in de rabbijnse literatuur. Toch zullen de...

Preekschets Jesaja 61:1 - Vierde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 61:1 De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Schriftlezing: Jesaja 61:1-11 Het eigene van de zondag We komen dichter bij de viering van kerst. De tekst voor deze...