Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

18 resultaten.

Actieve filters: Lucas 18

Preekschets Romeinen 10:12

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Romeinen 10:12 Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Schriftlezingen: Deut. 30:1-20; Luc. 18:9-14; Rom. 10:4-13 Het eigene van de zondag Algemeen Zevende zond...

Preekschets Ester 3:7

H. Jagersma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2001

Ester 3:7 In de eerste maand, de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men in het bijzijn van Haman het Pur – dat is het lot - voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde,...

Preekschets Galaten 6:1b-5

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Galaten 6:1b-5 Tweede zondag na Pinksteren Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets...

Preekschets Lucas 18:8

L. Westra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 18:8 Zeventiende zondag na Pinksteren Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Schriftlezing: Lucas 18:1-8 Het ei...

Kindermoment Open of dicht

Manon Bommer, Ria den Braber, Hike Flurina Hiemstra, Anneke van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Uit de bijbel Hebreeën 8: 1-13 Lucas 18: 9-14 De gelijkenis van de tollenaar en de Farizeeër wordt ingeleid door een gedeelte over de noodzaak van het bidden. Bidden is belijden dat je afhankelijk ben...

Zelfkennis en nederigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Jeremia 14:7-10.19-22 en Lucas 18:9-14(17) In onze cultuur zijn we wat we bereikt hebben of wat we tot stand brengen – dat lijkt het overheersende adagium in een prestatiemaatschappij als de onze....

Zonen van Jacob, zonen van Israël

A. van der Vegt |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 32,22-31 (en Lucas 18,1-8) Jakob, ja‘akov, bedrieger, is er één van een tweeling: Jakob, de jongste, de verfijnde, ontvankelijke jongen, en Esau, de eerstgeborene, de ruwe jager. De twee z...

Blijf roepen!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Laat zien en praat er over Foto’s uit de krant over kinderen die dreigen uitgezet te worden en voor wie actie gevoerd wordt. Als er veel publiciteit over iets is, luisteren de mensen wel. Verhaal ‘Nam...

Niet beter dan een ander

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Laat zien en praat erover Allemaal diploma’s, eventueel zelfgemaakt, met hoge cijfers. Laat dat op een opschepperige manier zien. Laat dan een gemeentelid naar voren komen die zelf bijvoorbeeld een vo...

Mooie tas?

J. Visser |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

Bij Lucas 18,9-14 Mijn ervaring met kinderen in de kerk is dat de meesten van hen het behoorlijk spannend vinden om in de dienst naar voren te komen. Ze moeten daar dan toch maar staan ten overstaan v...