Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten.

Actieve filters: Marcus 10

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets 2 Korintiërs 5:18

L.J. Lietaert Peerbolte |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

2 Korintiërs 5:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich heeft verzoend en ons de bediening der verzoening heeft gegeven. Schriftlezingen: Jer. 3:21 -4:2; Mar. 10:35 -45; 2 Kor. 5:11 ...

Preekschets 2 Samuel 23:16

P.L. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2003

2 Samuël 23:16 Tiende zondag na Pinksteren Maar deze wilde het niet drinken, doch plengde het voor de Here. Schriftlezingen: 2 Samuël 23:8-39; Marcus 10:35-45 Het eigene van de zondag Voor de trouwe k...

Preekschets Marcus 10:14 - Bediening van de Heilige Doop

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Marcus 10:14 Laat de kinderen bij mij komen. Het eigene van de dienst De context van de doopdienst resoneert in het bijzonder met het kindmotief in Nijhoffs poëzie. De bekende ‘dooptekst’ uit Marcus 1...

Preekschets Marcus 16:6 - Pasen

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neerg...

Preekschets Marcus 10:47

R. Klein Kranenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 10:47 Veertiende zondag na Pinksteren Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ Schriftlezing: Marcus 10:46-52...

Preekschets Lucas 22:29,30

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 22:29, 30 Judica Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een...

Dienen, ambt, diaken

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Een ambt is een openbare taak in dienst van de gemeenschap; denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar of een ambt als minister. In de protestantse kerken kent men ambtsdragers met ...

Goedheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het huidige maatschappelijke debat gaat het vaak over waarden en normen. Centraal staat daarbij de vraag: wat is goed en wie zegt me dat? De kerk heeft daarin haar eigen b...

Handoplegging

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om mach...