Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten.

Actieve filters: Marcus 12

Preekschets Prediker 12:13,14

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Vierde ‘Israëlzondag’ Prediker 12:13,14 Vrees God en onderhoud zijn geboden, (...) want God zal elke daad doen komen in het gericht... Schriftlezingen: Pred. 12:9 -12; Mar. 12:31-34 Zie ook Aansluiten...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 22:36 Zeventiende zondag na Pinksteren Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Schriftlezing: Matteüs 22,34-46 Het eigene van de zondag Dit is een zondag in de schaduw van Grote Verzoend...

Preekschets Marcus 12:31 - Gezinsdienst

Gezinsdienst |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Marcus 12:31 Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Schriftlezing: Marcus 12:28-34 Het eigene van een gezinsdienst In ‘gewone diensten’ is er voor de kinderen doorgaans ee...

Gedachte, denken, verstand

B. van den Toren |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Onze cultuur wordt niet zozeer gekenmerkt door een bepaalde waardering van het menselijk denken, maar eerder door een diepgaande tegenstelling daarover. Aan de ene kant is de...

Gelijkenis

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Gelijkenissen hebben door de eeuwen heen de geloofshouding en levensstijl van christenen in belangrijke mate beïnvloed. Dat geldt met name voor de gelijkenissen van Jezus. Be...

Naaste

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het 'gewone' leven wordt het woord 'naaste' zelden gebruikt. Als dat wel gebeurt, is het vaak in een min of meer christelijke context. Het begrip 'naastenliefde' is van de...

Opstanding, (uit de doden) opstaan

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Buiten de invloedssfeer van het jodendom en het christendom speelt het geloof in de opstanding van de doden nauwelijks of geen rol. Volgens velen is dit aardse leven alles wa...

Overheid, regeren

B.W.J. de Ruyter |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip 'overheid' staat in het christelijke geloof niet erg centraal. In de Heidelbergse Catechismus komt de overheid alleen impliciet in vraag 104 aan de orde bij de bes...

Het hoogste gebod

P. Feenstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 12,28-34 Wat is het eerste gebod? Deze vraag komt in dit evangelie als een verrassing. We lezen nogal eens over strijdgesprekken tussen Jezus en de Schriftgeleerden, waarbij de vragen die m...

Losgeld

H. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Bij het betalen van losgeld denk je aan ontvoeringen. Of je denkt aan slaven of mensen die worden vastgehouden door piraten. Dat God ook losgeld vraagt, is toc...