Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Marcus 15

Preekschet Marcus 15:24 - Goede Vrijdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 15:24 Goede Vrijdag Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Schriftlezing: Marcus 15:16-26 Het eigene van de dag Op de Goede Vrijdag sta...

Preekschets Marcus 15:46 - Stille zaterdag

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 15:46 Stille Zaterdag Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen v...

Preekschets Matteüs 27:51 - Goede Vrijdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:51 Goede Vrijdag de aarde beefde Schriftlezing: Matteüs 27:45-56 Het eigene van Goede Vrijdag Wat zonde is, verloren zijn, van God verlaten, het wordt ons als evangelie verkondigd. Daarin w...

Preekschets Matteüs 27:59 - Stille zaterdag

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:59 Stille Zaterdag Jozef nam het lichaam Schriftlezingen: Jesaja 53:1-9, Matteüs 27:57-61 Het eigene van Stille Zaterdag Op deze sabbat gedenkt de gemeente dat zij en allen die haar voorgin...

Waar en niet waar

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Johannes 18,1-19,42 Pilatus was al vroeg op en zat in zijn werkkamer. Hij had nog veel te doen. Er waren brieven gekomen uit Rome. Ontevreden brieven van de keizer: ‘Van de Goddelijke Keizer aan P...

Duisternis

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 27,45 Maak van tevoren met de kinderen een actualiteitskruis. Sloop daartoe bijvoorbeeld een verhuisdoos en klap de doos zo open dat er een kruis ontstaat. Helemaal zal dat niet lukken. Vo...

Existentiële duisternis of incident in het heelal

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De zonsverduistering tijdens de kruisiging Volgens de synoptische evangeliën viel er, toen Jezus aan het kruis hing, midden op de dag duisternis over het land. De bestudering van oude bronnen en bijbe...

Barabbas

A.B. Merz |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Historisch, literair en creatief benaderd Barabbas’ persoon en verhaal blijven fascineren. In dit artikel onderzoek ik allereerst wat wij historisch kunnen weten over Barabbas. Daarna volg ik als ‘lez...

Preekschets Johannes 19:38-42

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Goede Vrijdag Johannes 19:38-42 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht ...

Preekschets Marcus 15:1 - 5e zondag van de veertigdagentijd

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk (Marcus 15: 6). Schriftlezing: Marcus 15:1-15 Zie ook Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 - Palmzondag Zi...