Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

12 resultaten.

Actieve filters: Marcus 16

Preekschets Marcus 16:6 - Pasen

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 16:6 Pasen Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neerg...

Hemelvaart van de Heer

S. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 1,3-5a.26-28a, Psalm 47, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 In de turbulente geschiedenis van Israël hebben geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw afgevraagd, welke...

Vlinder

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 20,1-18 ‘Ik ga op reis,’ kondigde rups op een dag aan. ‘Maar we willen niet dat je weggaat,’ zeiden vuurvliegje, kikker en mol. ‘Misschien zien we je nooit meer terug.’ ‘Zou kunnen,’ zei ...

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aang...

Paaswake: de keer in ons lot

H. van Olst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 1,1-2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15-15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4, Kolossenzen 3,1-4 en Marcus 16,1-8 Als jij als voorganger ...

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52, Deze verzen zijn ook bijzonder door de sterke wisseling van werkwoordstijden (eerst e...

Preekschets 1 Johannes 2:8

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Paaswake of Paasmorgendienst 1 Johannes 2:8 Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven. Schriftlezi...

Preekschets Marcus 16:6,7

P. Visser |

Areopagus |

Preekschets |

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over...

Onapologetisch preken over Pasen

C. van Ekris |

Areopagus |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2018

1a Taal en werkelijkheid in de preek In een interview dat we hadden met collega Hendrik Mosterd benoemde hij de ervaring die hij had met een catechisant. In een preekcyclus over Jeremia, (in een gedee...

Opstandingskracht in woorden

W. Dekker |

Areopagus |

Homiletische artikelen |

Publicatiejaar: 2018

Pleidooi voor een eucharistische paasprediking Theologische coördinaten voor een paaspreek Mijn meest bijzondere herinnering aan een paasviering stamt uit 1980. Ik was consulent geworden van de hervor...