Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Marcus 2

2.1. Geboren zondaar

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 2. Wie ben ik? 2.2. Door God serieus genomen Heidelbergse Catechismus Zondag 2 Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: Uit de Wet ...

Preekschets Johannes 5:19

L.T. Witkamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 5:19 Eerste zondag van Epifanie Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Schrift...

Preekschets Marcus 2:16

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 2:16 Zeventiende zondag na Pinksteren Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?...

Preekschets Marcus 9:2b-3

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 9:2b-3 Twintigste zondag na Pinksteren Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen...

Preekschets Marcus 2:4-5

R. Klein Kranenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 2:4-5 Dertiende zondag na Pinksteren Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt...

Preekschets Lucas 5:20b

A.P. Berensen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Lucas 5:20b Vijfde zondag na Epifanie Uw zonden zijn u vergeven. Schriftlezing: Lucas 5:17-26 Uitleg Alle synoptici doen verslag van deze geschiedenis. Marcus voert haar op als eerste genezingsgeschie...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 9:9 ... en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Schriftlezing: Matteüs 9:9-13 Het eigene van de zondag Een dienst in een gevangenis, of in een huis van bewaring, of in ee...

Een vierde 'wonder'

G. Westra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 2,1-12 De reeks wonderen – om die term dan toch maar te gebruiken – , waarmee Marcus de toon zet in zijn beschrijving van de daden van Jezus, lijken een toenemende moeilijkheidsgraad te ver...

Vasten is loslaten

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Matteüs 6,1-6.16-21 In het begin van de lente zochten de dieren elkaar weer op. De zon was al aardig warm. Schildpad kwam net aanlopen toen slang bezig was met vreemde kronkelingen. Verbaasd bleef...

Gesprek met de kinderen

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 2,1-12 (Voor de lezing uit het evangelie. Neem een deken mee.) Waarvoor gebruik je een deken? Lig je, als je ziek bent, onder de dekens of onder je dekbed of liever erbovenop? Wat kan je no...