Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

26 resultaten.

Actieve filters: Marcus 4

Preekschets Marcus 4:23

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 4:23 Eerste zondag na Epifanie ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ Schriftlezing: Marcus 4:21-25 Het eigene van de zondag Aan het begin van een nieuw kalenderjaar, vlak na Kerst,...

Preekschets Marcus 4:27b

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 4:27b Tweede zondag na Epifanie `… terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.’ Schriftlezing: Marcus 4:26-34 Het eigene van de zondag Aan het begin van een nieuw kalenderj...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De drie begrippen 'chaos, zee en woestheid' verbinden wij niet zo gauw met elkaar; ze hebben tegenwoordig elk een verschillende gevoelswaarde. Wij gebruiken het woord 'chaos'...

Groei

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'groeien' wordt in de geloofstaal dikwijls in verband gebracht met de geestelijke groei van de gelovigen. Een bekende vraag op huisbezoek was of is misschien nog: '...

Horen, gehoorzaamheid

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Horen is een integraal bestanddeel van het christelijk geloofsleven. Dit wordt ook weerspiegeld in de kerkdiensten en andere liturgische vieringen. Groet en zegen in naam van...

Biddag voor gewas en arbeid

T. Hoekstra |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Prediker 3,1-13, Psalm 126 en Marcus 4,1-9 De tekst van de hoofdlezing uit Prediker is stof geweest voor een muzikale klassieker, tenminste in termen van populaire muziek. De popgroep The Byrds ha...

Aagje gaat zaaien

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 4:26-34 Aagje droomt van een eigen tuintje. Daarachter bij het muurtje, daar is nog een mooie, zonnige plek. Aagje gaat aan het werk. Met een hak maakt ze de grond los. Ze roert er stro en ...

Een nat pak

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 4:35-41 Moeder Maria moppert: ‘Kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen.’ Ze legt dertien droge broeken en dertien schone jassen klaar op de stoelen in de kamer. ‘Die gr...

Over arenden, ceders, een stekje, vogeltjes en een mosterdzaad

J. Vos |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Ezechiël 17:22-24, Psalm 92 en Marcus 4:26-34 ‘In de ochtend getuigen van uw liefde; in de nacht van uw trouw’ (Ps. 92,3). De context is belangrijk voor de lezing uit Ezechiël, de profeet die optr...

‘Wie is deze dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

E. Bakker |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Job 30:15-26 en 38,1 en Marcus 4:35-41 Job 30:15-26 en Marcus 4:35-41, samen gelezen op één zondag, gaan zich met elkaar verhouden als de twee helften van een tweeluik, of als twee complementaire ...