Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

26 resultaten.

Actieve filters: Marcus 7

Preekschets Marcus 7:8

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 7:8 Vierde zondag na Epifanie ‘De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ Schriftlezing: Marcus 7:1-23 Het eigene van de zondag Wie feest gevierd heeft, mag zic...

Preekschets Marcus 7:34 - Kerkdienst met (slecht)horende en dove mensen

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Marcus 7:34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Schriftlezing: Marcus 7:31-37 Klanktaal en gebarentaal Nederland telt ongeveer dert...

Preekschets Marcus 7:28

E.K. Foppen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Marcus 7:28 Tweede zondag na Epifanie De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ Schriftlezing: Marcus 7:24-30 Het eigene van de dag O...

Handoplegging

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Wie de hand op een ander legt, drukt daarmee intieme nabijheid uit. Als godsdienstige handeling kan aan handoplegging een meerwaarde toegekend worden. Deze kan dienen om mach...

(het) Kwaad, boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het boek Als 't kwaad goede mensen treft was lange tijd een bestseller. Het kwade is dan: ziekte, leed, erge tegenslag of een ramp. Dit overkomt blijkbaar mensen die op zichz...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het bijbels spraakgebruik en in de geloof-staal worden de woorden 'rein' en 'onrein' doorgaans betrokken op de rituele of cultische reinheid of - in meer figuurlijke zin -...

Wet, thora, gebod

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Er bestaat geen bezinning op het christelijk geloof zonder aandacht voor de wet of de geboden van God. De Tien Geboden horen sinds eeuwen in de eredienst thuis en gelden als ...

Kindermoment: Op de zere plek

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

9e zondag van de zomer Bij Jesaja 35:1-10 en Marcus 7:31-37 Uit de bijbel We blijven nog even in ‘het buitenland’. Nu zonder discussies. Er was daar een dove die gebrekkig sprak. Letterlijk en figuurl...

Kindermoment: Wat is vies?!

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

7e zondag van de zomer Bij Deuteronomium 10:12-21, Jesaja 42:1-12 en Marcus 7:1-23 Uit de bijbel Enkele Farizeeën en Schriftgeleerden vallen Jezus aan met een punt van kritiek. De aanleiding is dat Je...

Kindermoment: Iedereen hoort erbij!

L. Verschoor en A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2018

8e zondag van de zomer Bij 2 Koningen 4:8-18 (37) en Marcus 7:24-30 Uit de bijbel De gangbare uitleg van dit verhaal is: Jezus is grof als hij de niet-Joodse vrouw afwijst en haar een hond noemt. Jezu...