Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten.

Actieve filters: Marcus 9

3.3. Geloven, van begin tot eind

M.C. Batenburg |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 3. Gods verlossingsplan 3.1. Waarom Jezus? 3.2. Ik geloof Heidelbergse Catechismus Zondag 25 Vraag 65: Aangezien nu alleen het geloof on...

Ziekte, genezing

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ziekte en genezing worden in de Bijbel in relatie tot God gezien. In onze cultuur zijn deze twee aspecten van het mensenleven als gevolg van de secularisatie losgemaakt van G...

Mozes en Elia ter bemoediging

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 9,2-10 Met drie van zijn leerlin gen bestijgt Jezus een berg om daar alleen te kunnen zijn. Of ruas het om in die eenzaamheid dichter bij God te kunnen komen? Jezus deed ruat Mozes al eerde...

Bij Marcus 9:(9)14-29

I. Pijpers-Hoogendoorn |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

De dag na het schoolreisje komt iedereen weer op school. Er wordt druk nagepraat over alle belevenissen tijdens het uitstapje naar de dierentuin. In de hoek van het schoolplein zit Mees. Hij is weer e...

Bij Marcus 9:30-37

I. Pijpers-Hoogendoorn |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

‘Haha! Ik ben de knikkerkoning van de school! Iedereen moet voor mij buigen!’ roept Mees, terwijl hij met uitpuilende knikkerzakken het schoolplein oprent. Hij loopt er scheef van en de zakken van zij...

Bij Marcus 9:38-50

I. Pijpers-Hoogendoorn |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

‘Zo, gewonnen, eindelijk!’ roept Eva, terwijl ze triomfantelijk de knikkers uit het potje haalt. ‘Eindelijk heb ik eens gewonnen van knikkerkoning Mees!’ Blij loopt ze weg. ‘Je hebt haar laten winnen,...

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,(9)14-29 In de voorgaande verzen heeft de Vader zijn geliefde Zoon aangewezen op de berg der verheerlijking. Maar Jezus moet weer van de berg af en beneden ontmoet Hij ...

Overgave aan een goede orde

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Deuteronomium 13,1-5, Jakobus 3,16-4,6 en Marcus 9,30-37 Als Jezus een kind binnen de kring haalt om zijn leerlingen iets duidelijk te maken, doet Hij volgens de evangelist Marcus iets waarvan de ...

Gods Geest: onze afhankelijkheid

I. J. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Bij Numeri 11,24-29, Marcus 9,38-50 en Jakobus 4,11-17 Deze drie teksten benadrukken dat we Gods werk en de toekomst niet kunnen overzien en roepen zo op tot een houding van afhankelijkheid en nederig...

Vergezicht

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Marcus 9:2-10 (Matteüs 17:1-9, Lucas 9:28-36 – de verheerlijking op de berg) Op een mooie lentedag trapte de giraf bijna op de mier, die weggedoken zat in het hoge gras. ‘Kun je niet uitkijken?’ r...