Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 22

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 22:32 Quasimodo geniti Hij is geen God van doden, maar van levenden. Schriftlezing: Matteüs 22:23-33 Het eigene van de zondag Het woord opstanding ligt ons op deze eerste zondag na Pasen nog v...

Preekschets Matteüs 21:31

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 21:31 Misericordia Domini Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Schriftlezing: Matteüs 21:23-32 Zie bij deze schriftlezing ook: B...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 22:36 Zeventiende zondag na Pinksteren Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Schriftlezing: Matteüs 22,34-46 Het eigene van de zondag Dit is een zondag in de schaduw van Grote Verzoend...

Binnen, buiten

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofsbeleving roept het woordpaar 'binnen en buiten' twee gevoelige vragen op: 1. wie hoort er bij de kerk? en 2. wie deelt in het uiteindelijke heil? Het eerste punt...

Wees nou eens lief!

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2012

Bij Johannes 15,9-17 Er is altijd ruzie in huis. Steven en Lijntje zijn vervelend. Toch zitten ze vaak naast elkaar en knijpen en schoppen onder de tafel. Mama wordt er gek van. ‘Hou nou eens op,’ zeg...

Debat op het scherp van de snede

N. Vlaming |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 110 en Matteüs 22,41-46 Zal deze zondag Laetare – ‘Verheug je, Jeruzalem!’ – ons vreugde doen scheppen? Lijken Psalm 110 en de woorden van Jezus niet eerder vijandigheid te kweken? Stoot Jez...

Velen zijn geroepen, Een is uitverkoren

W. Roobol |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Twee bestaande gelijkenissen heeft Matteüs gebruikt in zijn versie van het koninklijk bruiloftsmaal (22,1-14). Eerst vertelt hij op zijn eigen manier de gelijkenis...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in...

Gelukkig wie vreugde vindt in de Tora van de Eeuwige

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Deuteronomium 6,1-9, Psalm 1 en Matteüs 22,34-46 Met de gave van de Tora op Sinai, bemiddeld door Mozes, werden de stammen van Israël tot één volk verbonden met de Eeuwige, met als opdracht licht ...

Groot feest

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 22,1-14 (de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsfeest) Roy en Lotje zijn een tweeling. Ze zijn gauw jarig. Ze hebben een tante Charlotte, naar wie Lotje genoemd is. Tante zegt: ‘Mijn ca...