Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 26

Preekschets Matteüs 16:23

M.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 16:23 Palmarum ‘Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ Schriftlezing: Matteüs 16:21-23 Het eigene van de zondag Met palmzondag wordt de stille week ingeluid. Tr...

Preekschets Psalm 23:1-3

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:1-3, Mattéüs 26:28 Witte Donderdag De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. ... Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, ... Dit is mijn bloed, het blo...

Preekschets Psalm 23:4 - Goede Vrijdag

S. de Jong-Tennekes |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 23:4, Matteüs 27:46 Goede Vrijdag Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, ... Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Schriftlezing: Psalm 23 en ...

Preekschets Matteüs 6:10

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 6:10 Achttiende zondag na Pinksteren ... uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde... (NBG-51) Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag In deze tijd van de herfst e...

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:...

Preekschets Matteüs 26:26-27

R.J. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:26-27 Witte Donderdag Neem, eet, dit is mijn lichaam. Drink allen hieruit. Schriftlezing: Matteüs 26:20-30 Het eigene van de dag De dienst op Witte Donderdag wordt gekenmerkt door de gedach...

Preekschets Marcus 14:25

J. Minnema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Marcus 14:25 Witte Donderdag Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Schriftlezing: Marc...

Preekschets Jesaja 63:4

B.E. Weerd |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 63:4 Reminiscere Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Schriftlezing: Jesaja 63:1-6 Het eigene van de zondag Zie zondag 26 februari met het oog op de l...

Preekschets Matteüs 27:7

A. Juffer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Matteüs 27:7 Witte Donderdag de akker van de pottenbakker Schriftlezingen: Jeremia 32:6-15; Matteüs 26:20-25, 27:1-10 Het eigene van Witte Donderdag Op Witte Donderdag gedenkt de gemeente dat Jezus me...

Preekschets Matteüs 26:30 - Goede Vrijdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Matteüs 26:30 Witte Donderdag/Goede Vrijdag Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18 Het eigene van de feestdag Witte Don...