Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 4

Preekschets Matteüs 4:10

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 4:10 Tweede zondag na Epifanie Daarop zei Jezus tegen hem:‘Ga weg, satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’” Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van d...

Preekschets Matteüs 4:19

P.H. Zaadstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 4:19 Derde zondag na Epifanie Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Schriftlezing: Matteüs 4:12-22 Het eigene van de zondag Tot dit moment in het Evan...

Preekschets Matteüs 4:13

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 4:13 Tweede zondag na Epifanie Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Schriftlezing: Matteüs 4:12-22 Het eigene...

Preekschets Matteüs 6:13

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst van h...

Preekschets Lucas 5:5

J. Rinzema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Lucas 5:5 Elfde zondag na Pinksteren Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van de ...

Preekschets Openbaring 11:19 - Goede Vrijdag

J.F. Mol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Openbaring 11:19 Goede Vrijdag Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. ...

Beproeving, verzoeking

H.A. Bakker |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal wordt 'beproeving' regelmatig en 'verzoeking' uitsluitend aan de duivel toegeschreven. Niet altijd wordt tussen beide woorden even duidelijk onderscheid gem...

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De laatste twee eeuwen getuigen van een afnemend geloof in een persoonlijke duivel. In reactie op middeleeuws bijgeloof en de heksenvervolgingen rekende de westerse mens af m...

Toetsing

E. Talstra |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Toetsing of testen is een alledaagse ervaring. Door ervaring wijs geworden, toetsen mensen wat op hen afkomt op echtheid. Het is altijd nuttig om na te gaan of het klopt wat ...

Kindermoment: Zie je het?

I. Dobbinga, J. Schelling |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2017

Eerste zondag van de veertigdagentijd Bij Genesis 2:15-3:9 en Matteüs 4: 1-11 Dit kindermoment is onderdeel van het project ‘Zie je het!?’ voor de Veertigdagentijd. In dit project draait het om zien, ...