Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

43 resultaten.

Actieve filters: Matteüs 6

Preekschets Prediker 1:18 - Israëlzondag

R. de Reuver |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1997

Israëlzondag Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Schriftlezingen: Pred. 1:1-1:8; Mat. 6:25-34 Zie ook Aansluitende preekschetsen van deze...

Preekschets Habakuk 3:17-19

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de k...

Preekschets Matteüs 6:10

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 6:10 Achttiende zondag na Pinksteren ... uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde... (NBG-51) Schriftlezing: Matteüs 6:5-15 Het eigene van de zondag In deze tijd van de herfst e...

Preekschets Matteüs 6:12

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 6:12 Negentiende zondag na Pinksteren Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Schriftlezing: Matteüs 18:21-35 Het eigene van de zondag In deze tijd ...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 6:24b-25a Twintigste zondag na Pinksteren Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen ... Schriftlezing: Matteüs 6:24-34 Het eigene van de zondag In d...

Preekschets Exodus 16:4 - Viering Heilig Avondmaal

A.H. van den Heuvel |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Exodus 16:4 De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen ...’ Schriftlezing: Exodus 16:1-18 Tekstkeuze Net als alle andere dingen is ook de avondmaalsviering in onze g...

Preekschets Matteüs 6:9-10

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:9-10 Vierde zondag na Epifanie Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Schriftlezing: Matteüs 6:7-...

Preekschets Matteüs 6:11-12

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:11-12 Vijfde zondag na Epifanie Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Schriftlezing: Matteüs 6:...

Preekschets Matteüs 6:13

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:13 Zesde zondag na Epifanie En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Schriftlezing: Matteüs 6:9-13 Het eigene van de zondag Voor de derde maal de tekst van h...

Preekschets Matteüs 6:9a

A. Driebergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Matteüs 6:9a Rogate Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel Schriftlezingen: Matteüs 6:5-14; Psalm 33 Het eigene van de zondag Het is de zesde zondag van Pasen. De naam ‘Bidt’ is niet ontleend aa...