Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

9 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 118

Preekschets Psalm 118:26

C. Vogelvanger |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Psalm 118:26 Palmarum ‘Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.’ Schriftlezing: Psalm 118 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum. Deze zondag ontleent zi...

Preekschets Handelingen 7:56

H.J.C. Wilschut |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Handelingen 7:56 Dertiende zondag na Pinksteren Ik zie (...) de Mensenzoon, Heer en knecht. Schriftlezing: Handelingen 7:51-8:3 Uitleg Bij het gewelddadig levenseinde van Stefanus valt op, hoezeer er ...

Preekschets Johannes 12:1

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Johannes 12:1 Palmarum Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Schriftlezing: Johannes 12:1, 9-19 Het eigene van de zondag Palmzondag, de zondag v...

De intocht in Jeruzalem

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 21,1-11 Zie ook: Aswoensdag 5 en zondag 9 maart (alternatief spoor), p. 9 en 14. , Psalm 118,1-2.19-29 en Jesaja 50,4-7 Het gedeelte uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster st...

Jezus de hoeksteen van Gods Koninkrijk

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 118,13-23 en Matteüs 21,33-46 Matteüs wil zijn lezers duidelijk maken wie Jezus voor zijn gemeenschap is. Ondanks de dood aan het kruis herkennen Jezus’ volgelingen in Hem een vervulling van...

Jubel bij Jezus’ intocht

L. van den Bogaard |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Psalm 118,24-29 en Matteüs 21,6-9 Het hoeft geen verbazing te wekken dat op de eerste zondag van de Veertig dagen de lezing uit Matteüs van Aswoensdag wordt voortgezet. Wel is het bijzonder dat he...

Overwinning en getuigenis

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 14,9-14, Psalm 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 De boodschap van Pasen is de verkondiging dat het leven de dood overwint: Christus vicit! De opstanding van Christus stelt pa...

Eerste Paasdag

H.J. Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 25,6-9, Psalm 118,15-24, Kolossenzen 3,1-4 en Johannes 20,1-18 De term ‘Zondagen van Pasen’ kwam na het Tweede Vaticaanse Concilie van de Rooms-Katholieke Kerk (1962-1965) in omloop. Daarvó...

Pasen gebeurt geleidelijk

D. van Leeuwen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Bij Jesaja 51,9-11, Psalm 118,15-24 en Johannes 20,1-18 ‘Ik zal niet sterven, ik zal leven en de daden van de Eeuwige vertellen,’ zingt Psalm 118(,17). Dat doet de evangelist Johannes ook, maar die gr...