Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten.

Actieve filters: Psalmen 25

Vroomheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'vroomheid' gebruiken wij niet veel voor de eigen tijd, maar soms in beschrijvingen van het verleden als 'de middeleeuwse vroomheid'. Het woord 'vroom' heeft soms e...

Wandelen, weg

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Voor wandelen is tijd en rust nodig. In een druk bezet bestaan heeft wandelen vooral een plaats in uitzonderingssituaties. Wie ziek is, gaat een wandeling maken om op krachte...

God oordeelt ieder naar zijn handel en wandel

J. Drost |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Ezechiël 18,1-4.25-32, Psalm 25,1-10 en Matteüs 21,23-32 Wanneer Matteüs zijn evangelie schrijft, zijn er de nodige jaren verstreken. Jaren waarin mensen ervan overtuigd waren dat ze nog bij hun l...

De zondvloed en Gods alternatief: Jezus Christus

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Genesis 9:8-17, Psalm 25:1-10, 1 Petrus 3:18-22 en Marcus 1:12-15 De Genesislezing gaat over de regenboog als teken van Gods belofte aan mensen en dieren: Ik zal het nooit meer zo doen. Maar als i...

Preekschets Psalm 25:6

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Schriftlezing: Psalm 25:1-13 (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van veertig dagen d...

Preekschets Psalm 25:15

W. Westerveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Psalm 25:15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Schriftlezing: Psalm 25:14-21 (22) (NB) Het eigene van de veertigdagentijd Vanouds gaat het om een periode van ve...

Preekschets Johannes 12:7-8 - 3e zondag van de veertigdagentijd

I. Pijpers-Hoogendoorn |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

Johannes 12: 7 en 8 Derde zondag van de Veertigdagentijd Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis, de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet’. Schriftlezing: Johan...