Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

13 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 11

Preekschets Handelingen 18:7

A. Noordegraaf |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 1999

Handelingen 18:7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Schriftlezingen: Deut. 30:10-20; Hand. 18:1-11; Rom...

Preekschets Romeinen 11:11

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:11 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Niet gestruikeld om te vallen... Schriftlezing: Romeinen 11:1-12 Uitleg Nog eens: voor Paulus is Jezus de Messias. Hij heeft de tora vervuld. Hij i...

Preekschets Romeinen 11:25

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinen 11:25 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Er is een goddelijk geheim... Schriftlezing: Romeinen 11:13-36 Uitleg We zagen de NBV tot nu toe veel beter de redenering van Paulus volgen dan StV...

Geheim, raad Gods

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In het kerkelijk spraakgebruik wordt dikwijls over de raad Gods gesproken. Deze uitdrukking heeft de eeuwen door de gemoederen beziggehouden. Dit is verklaarbaar, want dit wo...

Jaloezie, (na)ijver

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'naijver' wordt in modern Nederlands niet meer gebruikt. Het is vervangen door 'jaloezie'. Jaloers zijn en jaloezie hebben in de taal van alledag een overwegend neg...

Leiding, voorzienigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal 'Leiding', 'voorzienigheid' van God, is een notie die nooit en nergens los verkrijgbaar is. Wanneer dit wel gebeurt, gaat men de wil, de weg van God aflezen aan de feiten zoa...

Loven, prijzen

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal De loftuiting 'halleluja' is een internationaal bekend woord, dat in tal van talen een plaats heeft gekregen. Naast 'amen' en 'Coca-Cola' behoort de uitroep 'halleluja' tot d...

Rest, overblijfsel

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kan negatief klinken om tot een rest te behoren. Een rest kan het laatst overgeblevene zijn, wat op het punt staat te verdwijnen. De resten van een kasteel, de restjes va...

Verharding

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal heeft 'verharding' een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrach...

Verwerping, verstoting

M.C. Mulder |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal In verwerping zit altijd iets van volledige afwijzing. Wanneer een motie verworpen wordt, is deze definitief van tafel. Wanneer een persoon zich een verworpene voelt, drukt d...