Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

37 resultaten.

Actieve filters: Romeinen 8

1.1. Zijn eigendom

H.G. de Graaff |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Heidelbergse Catechismus Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe...

Preekschets Habakuk 3:17-19

C. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2000

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de k...

Preekschets 2 Samuël 21:14c

P.L. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2003

2 Samuël 21:14c Negende zondag na Pinksteren En hierna ontfermde God zich over het land. Schriftlezingen: 2 Samuël 21:1-14, Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Op dit punt is niet veel te melden...

Preekschets Spreuken 12:10

H. Poot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Spreuken 12:10 Zestiende zondag na Pinksteren Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee, een goddeloze is alleen maar wreed. Schriftlezing: Spreuken 12:1-12 Het eigene van de zondag De kleur van de z...

Preekschets Romeinen 8:1

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:1 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 Het eigene van de zondag Op de laatste vier zondagen van...

Preekschets Romeinen 8:16

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. I...

Preekschets Romeinen 8:22

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:22 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Schriftlezing: Romeinen 8:18-30 Het eigene van de zondag Paulus kiest ...

Preekschets Romeinen 8:37

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Romeinen 8:37 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Het eigene van de zondag Zie bij zond...

Preekschets Lucas 15:11-32 - Herdenking 31 oktober kerkhervorming

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Liedpreek over Gezang 402 Herdenking kerkhervorming Verheugt u, christenen, tesaam! Gezang 402 En ze begonnen feest te vieren. Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Het eigene van de dag Deze gedenkdag vah de...

Preekschets Psalm 44:23 - Herdenken en vieren

J.D.Th. Wassenaar |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 44:23 4 en 5 mei ... afgevoerd als schapen voor de slacht. Schriftlezing: Psalm 44 Het eigene van de dagen De vijfde mei - in 1945 de datum van de ondertekening van de capitulatie door Duitsland...