Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

58 resultaten voor 'liturgie'.

Actieve filters: Overige theologische artikelen

Het ‘onliturgische’ karakter van de Liturgische Beweging

M. Ploeger |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2007

sche’ liturgie, anderzijds liturgie op basis van ‘twijfel en zoeken’ in opkomst zijn en dat liturgie in de lijnvän de Liturgische Beweging op haar retour is? Bamard, Liturgie voorbij de Liturgische Be...

‘Mijn volk, wat heb ik u gedaan?’

R. Roukema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

schen Liturgie’,Archiv Jur Liturgiewissenschaft 15 (1973), 68-100; M. Poorthuis, ‘De Improperiaenhetjodendom’, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 5 (1989), 137-161. en de afgelopen decennia is in het Ne...

Muziek als missie: over Willem Mudde en zijn betekenis voor de kerkmuziek

J. Hage; M. Barnard |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2012

ische liturgie en de naar Duits voorbeeld ingericht kerkmuziekpraktijk. In deze periode werd ook in die kerken een oecumenische liturgie ingevoerd, met een dienst van schrift èn tafel, gevierd in een ...

De Maaltijd des Heren in Matteüs 14:13-21

A.L.H.M. van Wieringen |

PreekWijzer |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2017

ie en liturgie volgen in elkaars voetstappen. Het een kan niet zonder het ander: de diaconie evoceert als vanzelf de liturgie, terwijl de liturgie als vanzelf de diaconie vooronderstelt. De anti-maalt...

Openbaring - Traditie - Schrift

A. van Wieringen |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

einse liturgie, wil ik daarom vier elementen noemen die uitdrukking zijn van wat Houtman ‘Woord in beweging’ wenst te noemen. (a) De Romeinse liturgie kenmerkt zich door een dubbele climactische lezin...

Hervorming en Catholiciteit

H. Kronenburg |

Kerk & Theologie |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2010

chone liturgie vanuit Engeland hoofd en hart van velen verovert. Zie b.v. W.H. van de Pol, Liturgie (1931) W.H. van de Pol (1897-1987), van huis uit NH, had van jongsaf grote liefde voor de Anglicana....

Toetsing

E. Talstra |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2005

er de liturgie en over Gods toekomst met Israël. De woestijntijd is een periode van toetsing (Deut. 8:2, 16). Daarin blijken God en mensen heel verschillende vragen als inzet te hebben. Een hongerig e...

Hoe spiritueel zijn onze preken?

J. Douma |

PreekWijzer |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2008

ed en liturgie). Zijn antwoord luidt: zoals het beter is te verlichten (illuminare) dan alleen licht te geven (lucere), zo is het beter ook om de vrucht van de contemplatie aan anderen door te geven d...

De tien geboden in de eredienst

S.J. van der Vlies |

Centrum voor Israëlstudies |

Overige theologische artikelen |

nt de liturgie van de ochtenddienst de lezing van de Tien Geboden. Die wordt dan meestal gelezen aan het begin van de kerkdienst, uit Exodus 20, vóór de Schriftlezing en gevolgd door een Psalm. Veel k...

Preken over Psalmen: een schets

N.A. Schuman |

Postille |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

an de liturgie: Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer 1998, 2002 (3), 165-175. Idem, Pastorale: Psalm 23 in bijbel en liturgie, verwoord en verbeeld, Zoetermeer 2002. Gabriël Smit, Psalmen op...